Antalya’nın bütçesi 3 milyar 450 milyon

170

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 taslak bütçesi olarak belirlediği 3 Milyar 450 Milyon liralık bütçe meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Bütçenin yüzde 1 Milyar 517 Milyon TL yatırım için ayrıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında 2020 performans raporu ile 2020 taslak bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Taslak bütçenin kabul edilmesinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek “Çalışmalarımızda tüyü bitmemiş yetimlerin haklarını koruyarak Antalyalılarımızın, hemşerilerimizin beklentileri ve bütçemiz doğrultusunda çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

BÜTÇENİN YÜZDE 44’Ü YATIRIMA

Büyükşehir”in 2020 taslak bütçesinin oylamaya sunulduğu toplantıda önce Meclis Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Oktay Başaran, 2020 taslak bütçesi ile ilgili bilgi verdi. Başaran gelir ve gider dengesi borçlanma yoluyla finans edilmek suretiyle denklik sağlanarak 2020 taslak bütçesinin 3 milyar 450 milyon TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Başaran 2020 bütçesi içerisinde yatırıma 1 milyar 517 milyon TL ödenek konulduğunu bunun da bütçe oranının yüzde 44 olduğunu açıkladı. Başaran yatırımların 2019 bütçe gideri oranının ise yüzde 43 civarında olduğunu ifade etti. Başaran bütçede esas üzerinde durulması gereken konunun 190 milyon TL’lik faiz gideri ödemeleri olduğunu belirterek “2020 yılında faiz gideri ödemelerinin bütçeye oranı yüzde 5,51’dir. 2019 yılı bütçesinde yüzde 4.60 olup burada çekilen kredilerin esas ödeme yıllarının 2020 ve sonrası yıllar olduğunu vurgulamak isterim. Bu rakamın içerisinde kredi anaparası ödemesi yoktur. Ama 2020 yılı içerisinde anapara, faiz dâhil 400 milyon TL’ye yakın ödeme yapılacaktır. Dikkat edilmesi gereken konu budur. Kur farkları hariç olup bu rakamın çıkabileceğini kamuoyunun dikkatine sunarım.”