Turizm İstişare Kurulunun Gündemine Virüs Girdi

3952

Turizm İstişare Kurulu T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Gündem tabii ki virüs oldu.

Turizm İstişare Kurulu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda dünya ve Türkiye turizm endüstrisini etkisi altına alan COVID-19 virüsünün sektöre etkilerini ve sezon öncesi hazırlıkları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda Korona Virüsü salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı belirtilirken virüsün ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Korona Virüsünün sektörler arasında en ağır biçimde etkileyeceği sektörün turizm olduğunu vurgulayan Turizm İstişare Kurulu Üyeleri, UNWTO’nun 2020 yılında turist sayısının (varışlar) yüzde 3-4 civarında düşeceği yönündeki öngörüsünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile paylaştı.

Dünya genelinde görülen karantina uygulamaları, medyada her geçen gün sayısı artan haberler ve sosyal medyadaki paylaşımların tüketicilerin seyahat kararlarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Turizm İstişare Kurulu Üyeleri, yaşanan süreçten Türkiye’nin turizm sektörünün de olumsuz biçimde etkilenmeye başladığını dile getirdi. Turizm İstişare Kurulu Üyeleri, Türkiye’de ileri tarihli rezervasyon iptallerinin ciddi boyuta ulaştığını belirterek yaşanan bu olumsuz süreçten sektörün daha az etkilenmesi için “Eylem Planı” önerisini Bakan Ersoy’a sundular. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede sektörün sıkıntılarını atlatılabilmesi için tedbirlerin alınarak uygulamaya konulması hususunda gerekli planlamanın yapılacağını belirtti. Turizm İstişare Kurulu’nun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sunduğu önlemlere ilişkin talepler şöyle:

“KOBİ desteklerinin arttırılması, SGK, KDV, muhtasar gibi ödemelerin yıl sonuna kadar ertelenmesi, turizm endüstrisinde istihdam desteklerinin artırılması, sektör işletmelerinin başta tur operatörü, konaklama ve yeme-içme sektörü işletmeleri olmak üzere nakit akışını teminen, teminatsız uzun vadeli KGF kaynaklı EXIMBANK ve diğer bankalardan uygun koşullarda kredi sağlanması, var olan kredi taksitlerinin faizsiz olarak yıl sonuna kadar ertelenmesi, yurt içi turizmi destekleyecek rezervasyon arttırıcı önlemlerin gözden geçirilmesi,  tur operatörlerine ve uçak firmalarına destek verilmesi, konaklama vergisinin 2020 Kasım ayı sonuna kadar ertelenmesi, enerji, gaz, su ve atık su maliyetlerinin azaltılması yönünde teşviklerin uygulamaya alınması.”