Acente Unvanları Devir Olmayacak

1819

Kültür ve Turizm Bakanlığı Seyahat Acentesi İşletme Belgesi devrine ilişkin usul ve esasları yeniden belirledi. Buna göre devredilen işletme belgesindeki acente unvanı 10 yıl içinde hiçbir seyahat acentesi tarafından kullanılamayacak. İşletme belgesini devreden tüzel kişililere üç yıl içinde yeniden işletme belgesi verilmeyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Seyahat Acentesi İşletme Belgesi devrine ilişkin usul ve esasları için toplantı yaptı. Toplantıda yeni belirlemeler yapıldı. Seyahat acentesi işletme belgesinin acente unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilmesiyle ilgili yönetmelik de yayımlandı. Bakanlık tarafından açıklanan yeni yönetmelik şöyle;

4.9.1972 tarihli ve 1618 sayılı seyahat acenteleri ve seyahat acenteleri birliği kanununun işletme belgeleri başlıklı 4’nü maddesinin 3’ncü fıkrası ile 16.4.2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı yeni koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 3’ncü maddesi ile değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile 1618 sayılı kanunun 4’ncü maddesinin 3’ncü fıkrasında “İşletme belgesi bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilir. Bakanlıktan izin almak kaydıyla işletme belgesi acente unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilir ve devir bakanlık siciline işlendiği tarihi hüküm ifade eder. Devredilen işletme belgesinde yer alan acente unvanı veya iltibasa yol açacak unvan on yıl içinde hiçbir seyahat acentesi tarafından kullandırılamaz. İşletme belgesini devreden tüzel kişililere üç yıl içinde yeniden işletme belgesi verilmez. Belge devrine ilişkin usul ve esaslar, bakanlık tarafından belirlenir düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu düzenlemeyle bakanlığımız tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde seyahat acentesi işletme belgesinin acente tarafından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilmesi imkânı sağlanmıştır. Bu nedenle belge devrine ilişkin usul ve esaslar şöyle;

  1. İşletme belgelerinin devrinde seyahat acentesi şubesi merkezi ile bir bütün olarak değerlendirilir. Devir işlemi şube olmaksızın yapılacak ise, şube kapatma işlemi de eş zamanlı yapılır
  2. Bakanlık veya birlik nezdinde sonucu işletme belgesinin iptalini veya geçici ve uzun süreli üyelikten çıkarma cezası gerektirebilecek idari iş ve işlemleri bulunan seyahat acentesi hakkında bu iş ve işlemlerin sonuçlandırılmasına kadar belge devri talebinde bulunulamaz.
  3. İşletme belgesini devreden tüzel kişi ile devralan tüzel kişinin beraber düzenleyeceği tek dilekçe ve ekinde devreden ve devralan tüzel kişilerin imza sirküler ile devralanın seyahat acenteleri faaliyetinde kullanacağı yeni unvan ilişkin unvan tescil listesi bakanlığa başvurur.