Bir Milyon Canlının Nesli Tehlikede

993

Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun (BirdLife International) yürüttüğü “1Planet 1Right” kampanyası Türkiye’de Doğa Derneği “Hak parçalanmaz bütündür” sloganıyla sürdürüyor. Doğaseverlerin amacı eylül 2020’de gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi öncesinde taleplerini dile getirmek.

Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırma Koordinatörü Şafak Arslan bir milyondan fazla canlı türünün nesli tehlike altında oluğunu belirterek “İklim krizi artık hepimizin yaşamını tehdit ediyor. Bütün dünyayı etkileyen bir salgının hayatlarımız üzerindeki etkileriyle birlikte yaşamayı öğrenmeye çalışıyoruz. Kabul etsek de etmesek de, bütün bu yok oluşun arkasında tercihlerimiz ve yaşam şeklimiz yatıyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. Maddesi’nde sağlıklı bir doğal çevrede yaşama hakkı, anayasal bir hak olarak tanımlansa da bu yasa maalesef uygulanmıyor. Sağlıklı bir gezegende yaşayabilmemiz için birlikte yaşadığımız milyonlarca canlının ve yeryüzünün yaşam kaynakları olan derelerin, dağların, tuzcul çayırların, göllerin kısacası bütün ekosistemlerin korunması gerekiyor. Bu yüzden Sağlıklı bir ekosistemde yaşama hakkının Birleşmiş Milletler tarafından hak olarak tanımlanması şart. ‘Hak parçalanmaz bütündür” diyor.

Arslan sağlıklı bir ekosistem içerisinde yaşama hakkının bütün canlılar için en temel hak olarak tanımlanmasını istediklerini sözlerine eklerken bunun için herkesi, yaşam haklarını insan icadı dillerde savunamayan tüm varlıkların sesi olmak adına dogadernegi.org üzerinden kampanyalarına destek olmaya davet ediyoruz.