Acenteler İGA Davasında Ara Karar

1613

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın geçtiğimiz ocak ayında yolcu karşılama yasağı başlatması üzerine bir acente konuyu mahkemeye taşımış ve İGA’nın aldığı kararın yürütmesinin durdurulmasını talep etmişti.

Acentenin 17 Şubat’ta İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne açtığı davanın ardından TÜRSAB’da aynı gerekçe ile 27 Şubat’ta İstanbul 9. İdare Mahkemesinde dava açtı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi davanın 23 Eylül 2020’de görülen duruşmasında ara karar aldı. İGA’nın yasağının kaldırılması için acenteler Turizm Ortak Akıl Platformu adı altında toplandı. Mahkemenin aldığı kararla ilgili bilgilendirme yaptı. Platformdan şöyle açıklama yapıldı;

“İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu 19 Aralık 2019 tarih ve 2019/16 sayılı toplantıda alınan kararı ile terminal gelen yolcu katı gümrüklü salon çıkış kapısı önünde karşılama yapılmasının engellenmesi uygulaması başlattı. Bu uygulama, 14.9.1972 tarihli 1618 Sayılı Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa ve bu kanuna dayanılarak 5.10.2007 tarih ve 26664 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seyahat Acenteleri Yönetmeliğine aykırıdır. Söz konusu karar uyarınca, yolcu karşılama hizmetinin verileceği salonun kullanımı 31.3.2020 tarihine kadar ücretsiz olup, o tarihten itibaren karşılanan kişi başına ücret ödenmesi öngörüldü. Ancak bu ücretlendirme pandemi nedeniyle fiilen yaşama geçirilemedi.

Haksız ve hukuka aykırı bu karara karşı Turizm Ortak Akıl Platformu adı altında bir araya gelen seyahat acenteleri tepkilerini girişimlerin ve çözüm bulma çabalarının sonuç vermemesi üzerine bir seyahat acentesi, 17 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 4. İdare Mahkemesinde “yürütmenin durdurulması ve söz konusu kararın iptali” talebiyle dava açtı. Meslek birliğimiz TÜRSAB da 27 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 9. İdare Mahkemesinde benzer bir dava açtı. Mahkeme acentelerin müdahillik taleplerini kabul etti İstanbul 4. İdare Mahkemesi 23 Eylül 2020 tarihinde aldığı ara kararla; savunmasında iptali talep edilen kararının varlığını kabul eden idareye İGA Meeting Lounge salonunun ücret karşılığı kullanılmasına ilişkin kararın hangi makam veya komisyon tarafından verildiğini ve salonunun kullanımına ilişkin ücret tarifesinin ne olduğunu sordu. Ayrıca müdahil olma talebinde bulunan acentelerin bu istemlerini kabul etti. Yürütmeyi durdurma ve karar iptali ile ilgili hüküm vermeden önce  mahkeme, idarenin bu sorulara 20 gün içinde yanıt vermesini istedi. Bu iki davanın aynı konuda ilk açılan dava olması nedeniyle İstanbul 4. İdare Mahkemesinde birleştirilmesi beklenmektedir. Bununla birlikte diğer seyahat acentelerinin de davaya fer’i müdahil olmaları mümkün ve gereklidir. Gasp edilmeye çalışılan yasal hakkımızı korumak için dayanışmamızı ve birlikteliğimizi göstermemiz yaşamsal önemdedir. Tüm seyahat acentelerinin davacı yanında fer’i müdahale talebinde bulunmaya davet ediyoruz.”