İklim Sorunu Korona Kadar Önemli

1517

Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2020” araştırması yapıldı. Araştırma sonuçları ilginç veriler ortaya koydu. Toplumun yüzde 75’i iklim değişikliğine karşı yeşil alanların korunması gerektiğini öne sürerken, yüzde 85’i ise ekonomik kalkınma için ormanların kesilmesine karşı olduğunu belirterek “İklim Krizi Korona Gibi Önemli” dedi.

İklim Haber ve KONDA Türkiye kamuoyunun iklim değişikliği algısını ölçmek ve giderek derinleşen iklim krizi hakkındaki görüşlerini öğrenmek için yeni bir anket çalışması gerçekleştirdi.  Türkiye çapında 3 bin 431 kişi ile yüz yüze yapılan anket, bu yıl pandemi süreciyle artan çevresel farkındalığı da irdelemeyi amaçladı.

“Kimileri iklim değişikliğinin koronavirüsün yarattığından daha da büyük bir krize, tahribata yol açacağını söylüyor. Sizin düşüncenizi şimdi okuyacaklarımdan hangisi daha iyi açıklıyor?” sorusuna, katılımcıların yüzde 51,5’i  “İklim krizi virüsten daha büyük krizdir” yanıtını verdi. “İklim krizi de ciddi ama o kadar acil bir mesele değil” yanıtı verirken yüzde 42 oranına ulaşıldı. “İklim krizi diye bir şey yoktur” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 6,5’te kaldı. Araştırma aynı zamanda, iklim değişikliğinin Türkiye’de her 10 kişiden 7’sinin endişelendiği bir konu olduğunu gözler önüne serdi. Görüşülen kişilerin yüzde 14,7’si çok endişeli olduğunu ifade etti. Yüzde 54,6’sı ise endişeli olduğunu belirtti. Sonuçlar ayrıca, Türkiye’de toplumun yüzde 71,4 gibi bir oranla iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinden kaynaklandığını bildiğini gösterdi.

Yeşil korunsun santraller kapatılsın

“Türkiye iklim değişikliğine karşı ne yapmalı” sorusuna ise katılımcıların yüzde 75,7’si “Yeşil alanları korumalı” şeklinde yanıt verdi. “Ulaşımdan kaynaklı karbondioksiti azaltmalı” diyenler yüzde 38,5 “Binalarda enerji verimliliğini artırmalı” diyenler ise yüzde 30,4 oranındaydı. “Termik santralları kapatmalı” yanıtını verenlerin oranının yüzde 23,1 oldu. “Uluslararası anlaşmalara uymalı” seçeneği de yüzde 15,6 oranında yanıtlandı. “Ekonomik kalkınma için ormanlar kesilebilir” cümlesine katılımcıların yüzde 55’i “Kesinlikle yanlış” yüzde 29,4’ü ise “yanlış” diyerek yanıtladı. Yüzde 85’lik bir kesim ise bunun karşısındayız dedi. “Koronavirüs sonrası hangi sektörlere yatırım yapılmasını gerekli görüyorsunuz?” sorusuna da “Tarım” diyenler yüzde 53, “Yenilenebilir enerji” yanıtını verenler yüzde 36,5’i, “Kömür, gaz gibi yakıtlar” diyenler yüzde 13, “İnşaat” diyenler ise yüzde 8,7 gibi bir oranda kaldı.

İklim Haber Yayın Yönetmeni Barış Doğru’ya da anket ile ilgili olarak söyle konuştu; “Anket çalışmasında dikkat çeken noktalardan biri, sorulara verilen yanıtlarda farklı siyasi görüş, parti ve kimliklere göre çok belirgin bir fark olmaması. Aynı şekilde eğitim düzeyleri bile sonuçları çok fazla değiştirmiyor. Bu anlamda, siyasi bir kutuplaşma yaşayan Türkiye’de iklim ve çevre konusunda ortada belirgin ve geniş bir konsensüs olduğu söylenebilir. Bu da, iklim ve çevre sorunlarına eğilecek bir politik ve ekonomik yönelimin halkın desteğini alacağını açık bir şekilde gösteriyor.”