TATCA Uçak Kazası Açıklamasından Rahatsız

1652

Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği TATCA, duyuru yayınladı. Duyuruda Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen Pegasus şirketinin uçak kazası ile ilgili bilirkişi raporunun kişileri hedef göstermek için art niyet ile sızdırıldığını vurguladı ve dernek üyesi hava trafik kontrolörleriyle ilgili maksatlı yayın ve yorumların karşısında olduklarını bildirdi.

Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği TATCA’nın duyurusunda şöyle denildi: “Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği olarak, geçtiğimiz hafta bilgi kirliliği yaratmak ve yargı süreçlerini etkilemek amacıyla yapılan yayınlara istinaden genel bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Kazanın gerçekleştiği şubat ayından itibaren, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yorum yapan, itham eden, hedef gösteren kişilere karşı tepkimizi ortaya koyarken ve konuyla ilgili hukuki haklarımızı korurken yargı süreçlerini etkilememeye özen gösterdik.

Bugün gelinen noktada üzülerek belirtmeliyiz ki; üyelerimizi hedef gösterir nitelikte, isimlerini kullanarak kişilik haklarına saldıran, bilirkişi heyetinin raporunun tamamını ortaya koymadan yapılan etik dışı haberler bazı kişi veya kurumlar tarafından benzer hassasiyetlerin paylaşılmadığını açıkça göstermektedir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi; bahsi geçen bilirkişi raporunu kişileri hedef göstermek için art niyet ile sızdırarak, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanacak kaza inceleme raporunu beklemeden yapılan yayınlar ve yorumlar kabul edilemez. İlgili haberlerin teknik içeriğinin zayıflığı ve öznel değerlendirmeler içermesi de konunun ciddiyetine yakışmamaktadır. Bu bağlamda, üyelerimizle ilgili yapılacak her türlü maksatlı yayın ve yorumun her zaman olduğu gibi karşısındayız. Hazırlanmakta olan kaza kırım inceleme raporu tamamlanmadan bilirkişi raporunun hazırlanması ve belirli kısımlarının sızdırılması uluslar arası havacılık kuralları çerçevesinde hareket edilmediğini de göstermektedir. Hassasiyetle yürütülmesi gereken bu süreçte herkesi havacılık kuralları ve bilimsel veriler çerçevesinde ciddiyet ile hareket etmeye davet ediyoruz.

Herhangi bir kurumu, meslek grubunu veya mensuplarını töhmet altında bırakmadan; havacılık kuralları ve bilimsel veriler çerçevesinde yapılacak teknik değerlendirmelere katkı vereceğiz. Havacılık sektöründeki bazı değerli paydaşlarımızın da benzer kararlıkta olduğunu sevinerek görüyoruz. Hava trafik kontrolörleri camiası bir bütündür. Önümüzdeki süreçte de hem üyelerimizin hem de derneğimizin tüm hukuki haklarının takipçisiyiz.