İngiltere Rüyası Bitti Şimdi Rota Hollanda

1898

İngiltere’nin Brexit ile AB üyeliğinden ayrılması sonrasında Türk vatandaşlarının İngiltere rüyası yılbaşında bitti. Artık Ankara Anlaşması Kapsamında İngiltere’ye gidip İngiltere’de iş yeri açma ve oturma izin hakkını almak isteyen Türk Vatandaşları için kapılar kapandı. Aslında Ankara Anlaşması özü gereği, imzalandığı andan itibaren bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerini kapsıyor. Bütün Avrupa Birliği üyelerinin de bu sözleşmeye uyması gerekiyor. Tabii ki, pratikte bu hayal edildiği gibi gelişmiyor. Ülkelerin yasaları, iç yönergeleri ve vize uygulamaları buna izin vermiyor. AB ülkeleri arasında Ankara Anlaşmasına hala itibar eden ülke kim? Derseniz tek yanıtı var, Hollanda.

Çünkü Ankara Anlaşması ile vize alımını değerlendiren Avrupa Birliği Ülkelerinin başında Hollanda geliyor. Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığının, AB ve Türkiye arasında ki ‘Sözleşme Kapsamında Oturum İzni Başvuruları’ adında 41 sayfalık bir rehberi var. Bu rehberde Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması kapsamında Hollanda’da oturum izni almasının koşulları anlatılıyor.

Bu konuların uzmanı olan Avukat Emre Avşar, Ankara Anlaşmasına göre Hollanda’ya nasıl başvuru yapılacağı konusunun bu rehberde geniş bir şekilde anlatıldığını belirterek “Kimlerin bu anlaşmaya göre vize başvurusunda bulunabileceği, vize başvurusu için nelerin gerekli olduğu, oturum ve nihayetinde vatandaşlık koşullarının ne olduğunu ile ilgili bilgiler bu 41 sayfalık rehberde yer alıyor. Rehber Hollandaca da değil, İngilizce olarak hazırlanmış başvurucuların rahatça ulaşabileceği ve bilgi edinebileceği bir kaynak. Bu ayrıntıların ilk şartı da Türk vatandaşı olmak” diyor. 

Av. Emre Avşar

Avukat Emre Avşar’a bu rehberdeki en önemli noktalardan birisi olan iş kurma yoluyla vize başvuru şartlarını şöyle açıklıyor;

“Çifte vatandaşlık sahibi olmak başvuruya engel teşkil etmeyecek. Ancak Türk Vatandaşlığı terk edilmiş ise anlaşma kapsamında vize başvurusundan yararlanılamıyor. Hollanda orada kurulacak iş ile ilgili detaylı bir plan istiyor. İş planında yer alması gerekenler rehberde kısaca yazıyor. Ancak detaylı bir uluslararası standartlara uygun bir iş planının olması şart. Hollanda başvuruları değerlendirirken iş planında bahsedilen işin de üst segment bir meslek olmasını, başvuran kişinin de kalifiye bir çalışan olmasını şart koşuyor. Örnek vermek gerekirse yüksek mühendis, genetik bilimci, IT uzmanı, bilişimci, avukat, psikolog vs. gibi Hollanda ekonomisinde yeri olan mesleklerle ilgili kişilerin başvurularını olumlu değerlendiriyor. Hollanda başvuru için gerekli evrakların yeminli tercüman tarafından çevrilmesini şart koşuyor. Ancak evrakların Hollandaca, İngilizce, Almaca ve Fransızca dillerinden herhangi birisiyle hazırlanabileceğini ancak çeviri gerektiren evrakların mutlaka yeminli tercümanca çevrilmesini istiyor. Ancak rehberde asgari sermaye ile ilgili bir açıklama yok. Bu nedenle Hollanda’da iş kurmak isteyenlerin yapılacak işe göre sermayesinin ayarlaması gerekiyor. İş planında belirtilen finansal raporların Hollanda’da yerleşik bir muhasebeci tarafından tasdiklenmesi gerekiyor. Hollanda iş planı içerisinde yer alan finansal raporlar için bir ‘makul güvence raporu’ istiyor. Hollanda devleti planın uygulanabilirliğini ve kişinin kar edip etmeyeceğini bilmek istiyor. Vize ve oturum alınıp şirket kurulduktan sonra Hollanda’da vergi ve çalışma güvenliği açısından 6 ayda bir rutin olarak müfettişler tarafından şirketin faaliyetleri yerinde denetleniyor. Faaliyete devam edip edilmediğinin kontrolü yapılıyor. Kısaca Hollanda devleti gerçekçi bir faaliyet yürütüp yürütmediğinizi görmek istiyor.

Vize alındıktan sonra 3 yıl geçince Hollanda’da iş planına bağlı olmadan istediğiniz işi yapabiliyorsunuz. Hollanda Devleti 3 yıl boyunca karlılık şartlarını ve diğer şartları sağlayan başvuruculara artık bir serbesti tanıyor ve 3 yılın sonunda başvurucuya istediği işi yapma özgürlüğü veriyor. Artık başvurucu bir maaşlı çalışan da olabiliyor ya da iş planındaki faaliyetin dışında başka bir iş de yürütebiliyor. Sonuç olarak Ankara Anlaşması kapsamında Hollanda vizesine başvurmak mümkün, Her Türk vatandaşı bu anlamda başvurusunu gerçekleştirebilir. Bahsettiğimiz gibi Hollanda kendine yük olmayacak ve kalifiye çalışanları ülkesinde görmek istiyor. Bu kapsamda başvuruları kabul ediyor.