Yeni Gerçeklikte Turizmdeki Tüketici Eğilimleri

1680

Hiçbirimiz, bir yıl önce bugün bu konuları konuşacağımızı tahmin edemezdi. Hani yeni normal diye tahminleri içeren konuşmalarımız artık yerine yeni gerçekliliğe bıraktı. COVID 19 ‘un etkileri dünya çapında her ülkede hissediliyor, bu da şirketlerin yeni gerçeği önceden tahmin etmesi ve buna göre pozisyon alması ve stratejilerini hazırlamalarını gerektiriyor. Bunun içinde özellikle tüketici davranışlarındaki uzun vadeli değişikliklerin neler olduğunu saptamak ve bu değişikliği başarılı bir şekilde işlerini bu değişikliklere nasıl dönüştürülmenin yollarını aramakta şirketlere düşüyor.

Ferzan ÜNLÜSOY
AiRep Gen. Müdürü  APG Turkey – Director, APG Network Yönetim Kurulu Üyesi

Yapılan birçok araştırmanın içinde KPMG International’ın yaptığı araştırmaya göre bazı sektörlerdeki tüketici deneyimleri incelendi. Bizi en çok ilgilendiren tabii ki seyahat turizminde neler olacağı. En çok vurgunu yiyen sektörlerin başında turizm geliyor. Yapılan araştırmaya göre beş tüketiciden yalnızca ikisi sektöre geri dönme konusunda kendinden emin.

Tüketiciler, sektörün temel önceliklerinin geri ödeme esnekliği (yüzde 46) ve hijyen önlemleri (yüzde 44) olması gerektiğini söylüyor. İlki, tüketiciler özellikle uzun ve karmaşık bir geri ödeme sürecinden etkilendikleri için özellikle ilgilidir. Bunun Avustralya (yüzde 60), Hong Kong (55), Çin (yüzde 53), Almanya (yüzde 52), Fransa (yüzde 51) ve Birleşik Krallık’ta (yüzde 51) daha yüksek önemi var. Otellerde uçarken veya kalırken hijyen ve kişisel güvenlik konusundaki endişeleri ele almak, turistik faaliyetlere devam etme güveni artırmak için kritik öneme sahiptir. Bu, Kanada için özellikle önemlidir (yüzde 56) Mayıs’tan bu yana araştırmalarda tüketicileri etkileyen satın alma modellerini ve tüketimi değiştiren 4 ana eğilim görüldü.

Ekonomik etki: Felaketin yaklaşmakta olduğu görülürken, maliyetleri doğru boyutlandıran ve optimize eden şirketlerin ekonomik sıkıntıları artırması bekleniyor. Kuruluşlar, hem riskleri hem de fırsatları belirlemek için COVID 19’un müşteri tabanındaki ekonomik etkisini hızlı bir şekilde anlamalıdır.

Güven kaybı: Markalara duyulan güven azalmakta ve itibar riski özellikle kurumsal değerler müşteri değerlerine uymuyorsa risk oluşturmaktadır. Şirketler, müşterilerin ve çalışanların güvenlik ihtiyaçlarını önce karşılayarak aynı zamanda çevresel ve sosyal politikalara bağlılıklarını paylaşarak bir amaç duygusunu teşvik etmelidir.

Dijitalin yükselişi: Şirketler, hizmet maliyetini düşürmek ve e-ticaret için müşterileri taleplerini karşılamak için hızla dijitali benimsemelidirler. Ayrıca siber riski yönetmeli ürün sunumlarını basitleştirmeli ve yüz yüze marka oluşturma fırsatları azaldığında marka farklılaşmasını nasıl sağlayacaklarını düşünmelidirler.

Evler yeni alanlardır: Şirketler, topluluğun büyümesinden, yerleştirme talebinden ve ev eşyaları gibi yeni temel unsurlardan yararlanmaya çalışmalıdır. Evden çalışmanın ana akım halinde gelmesiyle, evin değişen rolünü ve kentsel alanlardan uzaktaki konumu konusundaki esnekliği fark etmeleri gerekir.

Kuruluşlar neye odaklanmalı?

1-  Müşteriyi tanımak

2- Müşteriyi ve koşullarını bilmek. Risk ve fırsatın finansal tarafını anlamak.

3- Müşterinin risk ve kişisel güvenliğine yardımcı olmak için neyin gerekli olduğu konusunda net olmak.

4- İş yapmanın maliyetini tekrar düşünmek.

5- Gelir ve marj baskı altında, online’a geçiş ise yatırım gerektirir. Ancak servis maliyetinin azaltılması şart

6- İş modellerini ve ortaklıkları tekrar gözden geçirmek gerekir.

Hadi işlerimizin başına, yapacağımız çok şey var.

Yılmak yok, this way or that way it will be over..