Turizmci Kadınların Hak İhlalleri İzlenecek

1216

Turizm endüstrisinde çalışan kadınların, iş hayatında uğradığı hak ihlalleri ve ayrımcılıkla mücadele etmek için, kadınlardan oluşan bir izleme komitesi kuruldu.

Komite sektörün farklı katmanlarında çalışan kadın turizmcilerden oluştu. Komitenin sözcülüğünü, turizmci ve aynı zamanda DEİK Türkiye – Tayland İş Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Handan Engin üstlendi. Turizm Endüstrisinde Kadınların Hak İhlallerini İzleme Komitesi’nin kuruluşunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yazılı bir duyuru ile açıklayan sözcü Handan Engin, “Amacımız liyakate, fırsat eşitliğine ve adalete dayalı bir iş kültürünü turizm sektöründe hâkim kılmak” dedi.

Handan Engin’in açıklaması şöyle; “Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC)’nin 2019 yılı verilerine göre turizm ve seyahat sektörü̈, dünya genelinde 330 milyon kişiye doğrudan ve dolaylı iş olanağı sağlayarak toplam istihdamın yüzde 10’unu oluşturuyor. Bu anlamda, dünyada her on kişiden biri turizm sektöründe istihdam ediliyor. Ülkemizde; turizm sektöründe istihdam edilenlerin kayıtlı çalışanların sadece yüzde 25’i kadınlardan oluşmakta. Sektördeki kadın yönetici oranı sadece yüzde 9,3. Kadınlar Covid-19 döneminde daha fazla evlerine dönmek zorunda kaldı. Covid-19 evdeki yaşlı ve çocuk bakımı vb ihtiyaçları artırdığı için kadınları istihdamdan çekilmeye zorladı ve işgücü piyasasında cinsiyet eşitsizliğini daha da arttı. Sektörün içinden geçtiği bu zor günlerde sektördeki kadın istihdamının erkeklere oranla daha fazla risk altında ve kadınların daha yıkıcı bir etkiyle karşı karşıya kaldı. Biz kadın çalışanların haklarını savunmak için eylemli bir izleme sürecine geçeceğiz. İzleme Komitesi yaşanan hak ihlallerine karşı toplumun duyarlı kesimlerini harekete geçirerek caydırıcı bir güç üretecek. İlkel yönetim anlayışlarıyla kadın turizmcilerin haklarını ihlal eden tüm marka, şirket ve STK’ları, yasal sınırlar içinde uyarmayı ve bunları kamuoyu ile paylaşmayı görev edineceğiz.”