606 Maden Sahası İhalesi Yargıda

258

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) ihaleye çıkardığı 606 adet maden sahası için birçok çevre örgütü dava açtı. Davada MAPEG’in toplumsal maliyet analizi ve kümülatif etki çalışması yapmadığına dikkat çekildi. Öte yandan dava dilekçesinde yetkililerin planlama görevini yerine getirmeyerek Anayasa’ya aykırı şekilde ihale yaptığına ileri sürüldü.

Davanın avukatlarından İsmail Hakkı Atal, daha önce açtıkları iptal davasının Ankara 4. İdare Mahkemesi‚ toplu maden ihalesi ilanının dava edilemeyeceği’ gerekçesiyle reddettiğini belirterek “Ancak Danıştay 13. Dairesi verdiği kararla ‘toplu maden ihalesinin dava edilebileceği’ yönünde karar verdi” dedi.
Danıştay’ın kararı üzerine maden sahalarının toplu ihalelerinin yargıya taşınmasının önünün açıldığını belirten Atal, 766 maden sahası davasının Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde görüleceğini söyledi. 606 adet maden sahasının ihalesini de Danıştay’ın kararını emsal göstererek açtıklarını belirten Avukat Atal, “Bilim insanları, yaygın ormansızlaşma, tarımın kontrolsüz genişlemesi, yoğun çiftçilik, madencilik ve altyapı gelişiminin koronavirüs salgınlarına yol açtığını tespit ettiler. Ağustos 2020’de ise madenciliğin yok ettiği orman alanları ve diğer doğal ekosistemlerde virüsün 2 buçuk kat arttığı, bulaşma riskinin de yüzde 70 arttığı bilimsel olarak ispatlandı” dedi. 766 maden sahasının ihalesinin iptali için içinde Ordu Çevre Derneği’nin de olduğu dernekler, şimdi de 606 maden sahasının ihale edilmesinin iptali için dava açtılar.
Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Ülke maden sahası haline getirildi. Gün geçmiyor ki, yeni alanlar ihale edilmesin. Ordu Çevre Derneği’nin de içinde olduğu Ekoloji Birliği bileşenleri ve çeşitli derneklerle birlikte 766 maden sahasının ihalesinin iptali için dava açmıştık. Şimdi de ihale edilen 606 maden sahasının ihalesinin iptali için dava açtık. Ordu Çevre Derneği ve Ekoloji Birliği olarak topraklarımıza, suyumuza, tarım arazilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dendi. (Birgün- Gökay Başcan)