Sahiller Halkındır Satılamaz

303

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının 40 yıl süreyle özelleştirileceğinin planlandığını ileri süren Kadıköy sakinleri, imza kampanyası başlattı. Kampanyanın bildirisinde “Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı, 100 bin metrekare daha da büyültülerek 438 bin metrekareye çıkartılmak isteniyor. Kadıköylüler olarak, planlı-plansız tüm kent yağmalarına karşı çıkarak, kıyılarımıza ve yeşil alanlarımıza sahip çıkmak, yapılan tüm yanlış uygulamalara dur diyebilmek istiyoruz” deniliyor.

Kadıköylüler, çevre sakinleri ve çevrecilerden oluşan vatandaşlar satışa karşı olduklarını belirterek bu nedenle imza kampanyası başlattıklarını belirttiler. Kampanya “Fenerbahçe – Kalamış Sahilleri Halkındır Satılamaz” adını taşıyor. Kampanya için daha ilk günde binlerce imza toplandı. Kadıköylüler, İstanbul’un diğer semtlerinde oturan ve çevre konularına duyarlı kişilerden de imza desteği bekliyor. Kampanyanın metni şöyle;

“Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinde “Olumlu veya Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez” hükmü yer almasına ve ÇED raporu olmadığı için iptal edilen planlara rağmen geçen bu 10 yıl içinde yapılan 3 plan için de ÇED raporu hazırlamaktan ısrarla kaçınılmış ve iptal edilmeleri yönündeki taleplerimiz de mahkemeler tarafından reddedilmiştir.

Anayasamızın 43.maddesi “Deniz, Göl ve Akarsu kıyılarıyla, deniz ve Göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikli kamu yararı gözetilmelidir” derken yine aynı şekilde, 3621 sayılı Kıyı kanununun 5. Maddesinde de “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve Sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikli kamu yararı gözetilir” denir.                                                 

Buna rağmen dava konusu bu plan; Kapasiteyi 200 yat artırmak pahasına 500 bin Kadıköylünün nefes aldığı nadir alanlardan biri olan Kalamış’ta, Fenerbahçe Burnundan, Kurbağalı Dere ağzına  kadar olan  bölgede halkın kıyıya erişimini engelleyecek, kıyı alanını yapılaşmaya açacak,  yeraltı otopark alanları ile birlikte yaklaşık 40 bin metrekare inşaat alanı getirecek, nüfusun da taşıtın da artmasına neden olacak ve  bölgenin karakteristik dokusunu bozacak, hem kıyı siluetini olumsuz etkileyecek, hem ekolojik  dengeyi bozacak, hem de yelken sporunun yoğun olarak yapıldığı alanın küçülmesine ve hava koridorunun kesilmesine neden olacaktır diyor ve bizler; Kadıköylüler olarak, planlı-plansız tüm kent yağmalarına karşı çıkarak, kıyılarımıza ve yeşil alanlarımıza sahip çıkmak, yapılan tüm yanlış uygulamalara dur diyebilmek, bu alanlarda çiçeklere gözlerimizi, kuşlara kulaklarımızı kapamadan yaşayabilmek için, bu limanın en azından mevcut halinde kalmasını ve biz Kadıköylülerin sesine kulak verilmesini istiyoruz.

Ancak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu kez de “Anayasa Mahkemesinin” kararını dahi beklemeden alanı 40 yıllığına satmak için ihaleye çıkartmış durumda. Bizler denize, Fenerbahçe’ye, Kalamış koyuna, Kalamış parkına sahip çıkıyoruz  çıkmaya da devam edeceğiz. Yapılaşma koşulları açısından sakıncalar taşıyan, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve hukuka aykırı olan bu planlara itirazımızı bir kez daha tekrarlıyor ve ‘FENERBAHÇE-KALAMIŞ SAHİLLERİ HALKINDIR’ satılamaz diyoruz.”

Önceki İçerikAşılı Kişilere Seyahati Teşvik Edin
Sonraki İçerikDHL Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç
Avatar
Cahit Akyol, CA Yayıncılık ve İletişim Danışmanlığı şirketinin Ajans Başkanı ve kurucusu, turizm haberlerin yer aldığı www.turizmmuhabiri.com adlı haber sitesinin de kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni’dir. 35 yıllık Hürriyet Gazetesi muhabirliği geçmişi olan Akyol yayıncılık hakkındaki engin bilgisi ve onlarca yıllık tecrübesi ile meslek hayatı boyunca sayısız haber,  röportaj ve seri yazılara imza atmış, halen de sektörün içinden olan bir gazetecidir. Akyol, tecrübeli gazetecilerden oluşan kadrosu ile CA Yayıncılık ve İletişim Danışmanlığı şirketinde farklı sektörlerdeki firmalara, kişiye özel PR hizmeti sağlar. CA Yayıncılık ve İletişim Danışmanlığı’nda, marka yönetimi ve “butik tarzda” halkla ilişkiler hizmetlerini yönetir. Şirketinde özellikle marka, hedef çalışması,  projelendirme, konsept geliştirme ve uygulama, kurumsal mesajlar, ürün odaklı mesajlar ve tabii ki, medya ilişkileri konusunda yetkindir. Şirketinin faaliyet alanları, yayıncılık, iletişim danışmanlığı ve halkla ilişkiler ve organizasyondur.