Zehirsiz Kentlere Doğru

238

Kentlerde insan ve çevre sağlığına zarar veren pestisitler ve biyosidal* ürünlerin kullanımını azaltarak alternatif uygulamaların yerel yönetimlerde yaygınlaşmasını hedefleyen Buğday Derneği, Zehirsiz Kentlere Doğru projesi başlattı.

Bu kapsamda yerel yönetimlerin konuya ilişkin güncel durumunu saptayabilmek amacıyla, belediyelere “Durum Analiz Anketi” katılım çağrısı yapıldı. Bu kapsamda yerel yönetimlerin konuya ilişkin güncel durumunu saptayabilmek amacıyla belediyelere “Durum Analiz Anketi” katılım çağrısı yapıldı. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, tarımsal üretimde kullanılan pestisitlerin zararlarına dikkat çeken Zehirsiz Sofralar projesinin ardından, kentlerdeki park ve bahçeler, yeşil alanlar, okullar, spor sahaları gibi ortak alanlarda, doğayı ve insan sağlığını tehdit eden biyosidal ürünlerin kullanımının azaltılması hedefiyle Zehirsiz Kentlere Doğru projesine başladı. AB Sivil Toplum Diyalogu VI programı kapsamında, Avrupa Pestisit Eylem Ağı (PAN Europe) ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı (ZSPEA) desteği ile Nisan 2021’de başlanan Zehirsiz Kentlere Doğru projesiyle, yerel yönetimlerce şehirlerde kullanılan biyosidal ürünlerin zararlarına dikkat çekmek ve bunun yerini alternatif doğa dostu yöntemlerin alması için muhatapların konuyla ilgili sorumluluk üstlenmesini teşvik etmek amaçlanıyor. 

Biyosidal Toplum Sağlığına Tehdit 

Pestisitler ve biyosidal ürünlerde kullanılan kimyasallar, hormon sistemini ve sinir sistemini olumsuz yönde etkiliyor; cinsiyet gelişimi bozuklukları, cinsiyetsiz doğumlar, doğum anomalileri, sperm sayılarında azalma gibi üreme sistemi sorunlarına ve prostat, pankreas, akciğer gibi kanser türlerine sebep oluyor. Özellikle bebekler ve çocuklar, hormonal sistem bozucu pestisitlerden daha fazla etkileniyor. Durum Analiz Anketi’ne katılım için son tarih 30 Haziran… Belediyeler tarafından kentlerde ve kamusal mekânlarda; kemirgenler, haşereler, nematodlar, sinekler, böcekler, zararlı ve yabancı otlar vb.leri ile mücadele için kullanılan zehirli biyosidal ürünlerin yerini doğa dostu yöntemlerin almasını hedefleyen proje kapsamında, belediyelerin uygulama ve yönelimlerinin tespiti için katılımlarını hedefleyen Durum Analiz Anketi erişime açıldı. Biyosidal İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği’nden (BİYOSİDER) bilim insanları ve uzmanlarla birlikte hazırlanan Durum Analizi Anketi ile yerel yönetimlerdeki güncel durumu belirlemenin yanı sıra, hayata geçirilen iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve gelecekte yapılacak akademik çalışmalara ışık tutulması hedefleniyor.

*** Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan ya da yok eden kimyasal veya biyolojik etki gösteren ürünlerdir.