Sayıştay: Envanter İle Kayıtlar Uyumlu Değil

820

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yer alan eserlerin taşınır kodlarının müze envanter kayıt sistemiyle uyumlu olmadığı, Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Denetçilerin hazırladığı raporda, “Fiili olarak ambar kullanımı ile resmi kayıtlarda yer alan ambar kayıtlarının örtüşmediği, depoların uygun muhafaza şartlarına sahip olmadığı” belirtildi.

Paleolitik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar, kronolojik bir sırayla sergilenen muhteşem koleksiyonlarını sergileyen Anadolu Medeniyetleri Müzesi için Sözcü gazetesindeki Sayıştay raporun açıklaması şöyle; “Muhasebe ve taşınır kayıtlarında yer alan kodlara bakılarak fiili sayım yapıldığında eserler ulaşmak pek mümkün olmamaktadır. Bunun yanı sıra taşınır kayıt sisteminde bulunan ambar sayısı ile müzede fiilen kullanılan ambarların farklı sayıda olduğu, depoların büyüklük, uygun ısı, ışık ve nem koşulları açısından yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Eserlerin sergilenmesi, depolarda muhafaza edilmesi, tasnif ve sayımında bir standardın oluşması, kayıp ve kaçak konusunda herhangi bir zaafiyete sebebiyet verilmemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen taşınır kodlarının müze envanter kayıt sisteminde referans alınması, bununla birlikte fiili depo sayısı ile taşınır kayıt sisteminde yer alan ambarların aynı olması, depoların eserlerin muhafazası için uygun büyüklük ve şartlara sahip olmasının gerekmekte olduğu” denildi.