Belediyeler Zehirsiz Kentler İçin Ne Yapıyor?

341

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, kentlerde kullanılan pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin zararları konusunda farkındalık yaratılması amacıyla “Zehirsiz Kentlere Doğru” projesi kapsamında çalışmalar yaptı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 47 belediye ile gerçekleştirilen çalışma sonrasında “Türkiye’deki Belediyelerde Zararlı Mücadelesi Durum Analizi Raporu” yayınlandı. 

“Zehirsiz Kentlere Doğru” projesinde pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin zararları konusunda kullanımlarının azaltılması ve yerel yönetimlerin alternatif uygulamaları kullanımının teşvik edilmesi amaçlandı. Proje kapsamında, belediyelerin mevcut uygulamalarını belirlemek için hazırlanan “Durum Analizi Anketi”, belediyelerin bu konudaki bilgi ve tecrübesini artırmayı hedeflendi. Buğday Derneği, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 47 belediye ile gerçekleştirdi. Halk sağlığı, çevrenin korunması, doğa dostu üretim yöntemleri ve tüketim alışkanlıkları konularında çalışan Buğday Derneği’nin proje kapsamında belediyeler ile geliştirdiği işbirliği çerçevesinde, Türkiye’deki zehirsiz uygulamaların yaygınlaşması ve bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutmak için adımlar atılıyor.

Zehirsiz Yöntemler Gerekli

Çalışmada 21 Büyükşehir Belediyesi, 10 Büyükşehir ilçe belediyesi, 8 il ve 15 ilçe belediyesi olmak üzere, toplam 47 belediyeden 54 birimin verdiği bilgiler değerlendirildi. Yerel yönetimlerin ankete katılan ilgili birimlerinden yüzde 96,3’ü alternatif yöntemlerin kullanılmasının gerekli olduğunu belirtti. Ancak buna karşın, araştırmaya katılan belediyelerin sadece yüzde 27,8’i alternatif/zehirsiz yöntemleri uyguladığı görüldü. Değişim ihtiyacının nedenleri arasında ise, “halk sağlığının ve biyoçeşitliliğin korunması” yanıtının ilk sırada yer alması dikkat çekti. “Su/doğal varlıkların korunması” ve “çalışan/ilaçlayıcı sağlığı” da belediyeler tarafından güçlü nedenler olduğu belirtildi.

Ankete katılan belediyelerin en çok mücadele ettiklerini belirttikleri zararlılar arasında karasinek, sivrisinek, kene, bit, yaprak biti vb. yer alıyor. En çok biyosidal ürün kullanıldığı belirtilen alanlara bakıldığında ise yeşil alanlar, mesire- piknik alanları, kanalizasyon, çocuk parkları, okullar ve sosyal tesisler gibi diğer alanların yer aldığı vurgulandı.