Kültür ve Turizm’de Nöbet Değişimi

1722

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atama ve görevden almalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’ye göre bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları şöyle; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, görevlerinden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Özgür Semiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ise Onur Kızılkaya getirildi.